AKORDEON – LEKCJA 1- rozpoczęcie nauki (lekcja darmowa)

Wszystko o lekcjach w pigułce 🙂

Muzyczyna Edukacja” przyjęła formułę szkoły muzycznej online

1.PORTAL „MUZYCZNA EDUKACJA” UMOŻLIWIA PAŃSTWU NAUKĘ GRY NA INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH METODĄ ONLINE. ABY ZACZĄĆ NAUKĘ, POTRZEBNY JEST INTERNET, KOMPUTER LUB TELEFON,PONIEWAŻ PLATFORMA „MUZYCZNEJ EDUKACJI” JEST RÓWNIEŻ W WERSJI MOBILNEJ.

2.Pierwsza lekcja jest darmowa, umożliwia bezpłatne rozpoczęcie nauki.

3.Aby kontynuować naukę, należy zarejestrować się i wykupić lekcję drugą.

4.Lekcje są ułożone wg numeracji od 1 lekcji darmowej do dalszych (płatnych ).

5.Po wykupieniu 2 lekcji zalogowany uczeń ma również dostęp do pomocy odnośnie nauki w postaci WIADOMOŚCI MAILOWEJ , oraz ma możliwość korzystania z INFOLINII DLA UCZNIÓW.

6.Uczeń przerabia lekcje kolejno od darmowej -pierwszej, wykupuje 2, później 3 itd. Nie ma możliwości wykupienia np lekcji 9, jeśli nie wykupił lekcji 8.

7.Każda lekcja podzielona jest na 2 części; Pierwsza – to film przedstawiający ćwiczenia praktyczne oraz wiadomości z zakresu teorii muzyki, druga– to pliki do ściągnięcia z nutami, sekcja ĆWICZ ZE MNĄ metronom, ale przede wszystkim są tam wskazówki dla ucznia-jakie ma wykonywać ćwiczenia do momentu wykupienia kolejnej lekcji,

8.Przy każdym zamawianiu lekcji uczeń otrzymuje na swoją skrzynkę mailową pełną informacje o wykupionej lekcji i nr konta bankowego, na które należy dokonać przelewu za wykupioną lekcję. Po opłaceniu i zaksięgowaniu przelewu przez bank, uczeń otrzymuje wiadomość na swoją skrzynkę mailową o dostępności wykupionej lekcji. Od tego momentu lekcja jest aktywna.

9.Po wykupieniu lekcji, jest dostępna bez ograniczeń czasowych.

10.Jeśli chcesz wykupić więcej niż jedną lekcję lub cały kurs.

Należy zamówić lekcję i zgłosić nam ilość dodatkowych wykupionych lekcji.Dokonać przelewu za wszystkie wykupione lekcje. Po zatwierdzeniu przez bank, lub przesłaniu nam potwierdzenia-Wasze lekcje będą dostępne.

11.Uczeń za wykupione lekcje otrzymuje e-fakturę drogą mailową w terminie – do końca każdego miesiąca za dany okres nauki.

12.Koszt wykupienia lekcji to 50 zł

13.Wpłaty należy dokonywać na podane konto bankowe podane w mailu zwrotnym ,otrzymanym po zakupie lekcji na portalu „Muzyczna Edukacja”

14.Po zatwierdzeniu przez bank wpłaty, uczeń otrzymuje dostęp do wykupionej lekcji w ciągu 12 godzin.W praktyce trwa to zazwyczaj ok 2 godzin od momentu zatwierdzenia wpłaty na konto bankowe.

15.W wyjątkowych sytuacjach, uzgodnionych z administratorem platformy Muzyczna Edukacja,uczeń ma prawo zawiesić swoje lekcje na czas podany, poprzez informację drogą mailową info@muzycznedukacja.pl Wówczas uczeń po powrocie do nauki w wyznaczonym terminie korzysta z wszystkich wcześniej wykupionych lekcji.

16. Uczeń w każdej chwili może zrezygnować z dalszej nauki, wystarczy zgłosić rezygnację drogą mailową na adres info@muzycznaedukacja.pl.W takim wypadku konto ucznia zostaje usunięte.Muzyczna Edukacja nie zwraca kosztów poniesionych przez ucznia za ostanią, niewykorzystaną lekcję.

17.Wszystkie materiały edukacyjne udostępniane na portalu MUZYCZNA EDUKACJA są własnością MUZYCZNEJ KRAINY.Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów bez zgody właściciela jest surowo wzbronione i podlega karze.

18.Wszelkie pytania proszę kierować na adres info@muzycznaedukacja.pl

Życzymy sukcesów w nauce 🙂

Strony: 1 2 3