Kukułeczka

„Kukułeczka”
Ref
kuku, kuku tra la la la la la /x4
Zwr 1
Kukułeczko, gdzieś ty przebywała, gdzieś ty przebywała, gdzieś ty przebywała,
Żeś tak długo u nas nie kukała,  u nas nie kukała, ku ku ku.
Ref
kuku, kuku tra la la la la la /x4

Zwr2
Przebywałam w lesie na jaworze, w lesie na jaworze, w lesie na jaworze.
I kukałam, gdzie Jasieńko orze, gdzie Jasieńko orze ku ku ku.

Ref kuku, kuku tra la la la la la /x4

Zwr 3
Kukułeczko, gdzieś ty przebywała, gdzieś ty przebywała, gdzieś ty przebywała,
Żeś tak długo u nas nie kukała,  u nas nie kukała, ku ku ku.
Ref
kuku, kuku tra la la la la la /x4

Zwr 4
Przebywałam, w lesie na leszczynie, w  lesie na leszczynie, w lesie na leszczynie.
i i kukałam Jaśkowej dziewczynie, Jaśkowej dziewczynie ku ku ku.
Ref
kuku, kuku tra la la la la la /x4