Lipka

„WESOŁE NUTKI”

„Lipka”

PODKŁAD DO NAUKI ŚPIEWU

Lipka

Z tamtej strony jeziora
Stoi lipka zielona
A na tej lipce lipce zieloniutkiej
Trzej ptaszkowie śpiewają

Nie byli to ptaszkowie
Ale trzej braciszkowie
Co się starali o jedną dziewczynę
Który z nich ją dostanie

Jeden mówi Tyś moja
Drugi mówi Jak Bóg da
A trzeci mówi Moja najmilejsza
Czemu żeś mi tak smutna

Jakże nie mam smutna być
Za starego każą iść
Czasu niewiele tylko dwie niedziele
Mogę miły z tobą być