świątecznie Gore gwiazda Jezusowi

Akordy
d
d,g,A,d,A,d
d,A,d/x2
F,C,F,C,A,d

Gore Gwiazda Jezusowi

1.Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku. 

Józef z Marią asystują przy boku, przy boku

Ref.:

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina

W Betlejem, w Betlejem

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina

W Betlejem, w Betlejem

2.Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie

Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie 

Ref.:

3.Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli

W koło szopę o północy obiegli , obiegli

Ref.:

4.Anioł Pański sam ogłosił te dziwy , te dziwy

Których oni nie słyszeli jak żywi, jak żywi

Ref.:

5.Anioł Pański kuranciki, wycina, wycina

Stąd pociecha dla człowieka jedyna, jedyna

Ref.:

6.Już Maryja Jezuleńka powiła, powiła

Stąd wesele i pociecha zstąpiła, zstąpiła

Ref.:

7.Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku

Józef z Marią asystują przy boku, przy boku

Ref.: