świątecznie Pójdźmy wszyscy do stajenki

Akordy
F,g,C,F,d,C,F,D7
g,C,F,d,C,B,F

Pójdzmy wszyscy do stajenki

1 Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki

Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego

Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego

.

2 Witaj, Jezu ukochany, od Patriarchów czekany

Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony

Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony

.

3 Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie

Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy

Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy

.

4 Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony

Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem

Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem